แพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหาเมือง Traffy Fondue
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
คำขอใช้น้ำประปา
ขั้นตอนการยื่นแบบคำขอใช้น้ำ
ปฏิทินกิจกรรม
มิถุนายน 2566
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 910
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 9 มิถุนายน 2566
การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
การให้บริการ
แผนการป้องกันการทุจริต
กฎหมายน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.231.217.107
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,887,108

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
คุ่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การเสริมสร้างวัฒธรรมองค์กร
แบบสอบถาม
ข้อมูล ITA
เว็บไซต์บริการ
แผนที่ อบต.
อบต.ในเครือข่าย  หน้าแรก     ประวัติความเป็นมา 

ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา  

            

                    ประวัติความเป็นมา
 
ตำบลดอนตะหนินเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอบัวใหญ่ อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอบัวใหญ่ เป็นตำบลเก่าแก่ตำบลหนึ่ง ตำบลดอนตะหนินในสมัยโบราณเดิมเป็นอำเภอ “ด่านเก่า-นอก” ซึ่งย้ายมาจากอำเภอด่านนอกเก่า ตั้งอยู่ที่บ้านหินเงิ้ม ตำบลดอนยาวใหญ่ อำเภอโนนแดง (ในปัจจุบัน) ต่อมาได้ย้ายอำเภอด่านนอกเก่า มาตั้งอยู่ที่บ้านทองหลางใหญ่  (บ้านทองหลางน้อย หมู่ 1 ในปัจจุบัน) และมีข้าราชการที่ทำงานอยู่ที่อำเภอด่านนอก ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ที่บ้านดอนตะหนิน เมื่อกรมการปกครองได้ย้ายอำเภอด่านนอกไปตั้งอยู่ที่บ้านตลาดเก่า ตำบลบัวใหญ่ ในปัจจุบันอำเภอด่าน-นอกที่ตั้งอยู่ที่บ้านทองหลาง-ใหญ่ ก็ได้เปลี่ยนเป็นตำบล ตามระบบการปกครองและได้ตั้งชื่อตำบลตามชื่อหมู่บ้านราชการที่พักอาศัยอยู่ “เป็นตำบลดอนตะหนิน” สืบมาจนถึงปัจจุบัน
ปัจจุบันตำบลดอนตะหนิน มีจำนวนหมู่บ้าน 13 หมู่บ้าน มีลักษณะชุมชนและวิถีชีวิตเป็นครอบครัวเกษตรกร ทำนาเป็นอาชีพหลัก มีการตั้งบ้านเรือนอยู่เป็นกลุ่มก้อน มีความผูกพันเป็นเครือญาติ มีจำนวนประชากร  4,280 คน และมีจำนวนครัวเรือน 984 ครัวเรือน  ปัจจุบันมี นายวุฒิพงษ์  ประจิตร  เป็นกำนัน

                

เอกสารประกอบ
ผู้บริหาร
สายตรงผู้บริหาร
การให้บริการ
มารู้จัก "อาเซียน"
ขั้นตอนการติดต่อราชการ
งานนโยบายและแผน
งานบริหารบุคคล
งานสังคมสงเคราะห์
งานงบประมาณ
งานการเงิน
งานพัสดุ
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
งานควบคุมภายใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
ร้องเรียนการทุจริต
เฟสบุ๊ค อบต.
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ดอนตะหนิน ต.ดอนตะหนิน อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
Tel : 044-009806   Fax : 044-009806
Email : dontanin_2557@Outlook.co.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.