องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน  ยินดีต้อนรับ

 

แพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหาเมือง Traffy Fondue
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
คำขอใช้น้ำประปา
ขั้นตอนการยื่นแบบคำขอใช้น้ำ
ปฏิทินกิจกรรม
มกราคม 2566
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 28 มกราคม 2566
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
การให้บริการ
แผนการป้องกันการทุจริต
กฎหมายน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 44.211.239.1
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,783,015

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุ่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การเสริมสร้างวัฒธรรมองค์กร
แบบสอบถาม
ข้อมูล ITA
เว็บไซต์บริการ
แผนที่ อบต.
อบต.ในเครือข่าย  หน้าแรก     ศูนย์INTERNETตำบลดอนตะหนิน 
ศูนย์INTERNETตำบลดอนตะหนิน
ศูนย์INTERNETตำบลดอนตะหนิน  
     การใช้ประโยชน์จากโทรคมนาคมกับเทคโนโลยีสารสนเทศเปิดอ่าน
     ประโยชน์ของการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและโครงการพัฒนาทักษะด้าน ICT ของชุมชนเปิดอ่าน
     นโยบายการบริการอย่างทั่วถึงกับการจัดตั้งศูนย์อินเทอร์เน็ตโรงเรียนและศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชนเปิดอ่าน
     แบบฟอร์มขอรับการจัดตั้งศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน ประจำปี 2553เปิดอ่าน
     หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บรายได้เพื่อนำไปใช้ในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมเปิดอ่าน
     หนังสือติดตามกรรมการบริหารศูนย์เน็ต กสทชเปิดอ่าน
     รายชื่อศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชนเปิดอ่าน
     รูปแบบการจัดตั้งศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชนเปิดอ่าน
     ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (พ.ศ. 2555 – 2559)เปิดอ่าน
     แผ่นพับประชาสัมพันธ์ศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชนตำบลดอนตะหนินเปิดอ่าน
     คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์อินเทอร์เน็ตฯ ประจำปี พ.ศ.2559เปิดอ่าน
     คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์อินเทอร์เน็ตฯ ประจำปี พ.ศ.2558เปิดอ่าน
     คำสั่ง แต่งตั้งผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อถอนฝากธนาคาร ของศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชนตำบลดอนตะหนินเปิดอ่าน
     ระเบียบการใช้บริการศูนย์อินเทอร์เน็ตศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชนตำบลดอนตะหนินเปิดอ่าน
     ประกาศประชาสัมพันธ์ศูนย์อินเทอร์เน็ตศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชนตำบลดอนตะหนินเปิดอ่าน
     ประกาศ จัดตั้งศูนย์อินเทอร์เน็ตศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชนตำบลดอนตะหนินเปิดอ่าน
     คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์อินเทอร์เน็ตฯ ประจำปี พ.ศ.2556เปิดอ่าน
ผู้บริหาร
สายตรงผู้บริหาร
การให้บริการ
มารู้จัก "อาเซียน"
ขั้นตอนการติดต่อราชการ
งานนโยบายและแผน
งานบริหารบุคคล
งานสังคมสงเคราะห์
งานงบประมาณ
งานการเงิน
งานพัสดุ
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
งานควบคุมภายใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
ร้องเรียนการทุจริต
เฟสบุ๊ค อบต.
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ดอนตะหนิน ต.ดอนตะหนิน อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
Tel : 044-009806   Fax : 044-009806
Email : dontanin_2557@Outlook.co.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.