องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน  ยินดีต้อนรับ

 

แพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหาเมือง Traffy Fondue
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
คำขอใช้น้ำประปา
ขั้นตอนการยื่นแบบคำขอใช้น้ำ
ปฏิทินกิจกรรม
มกราคม 2566
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 28 มกราคม 2566
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
การให้บริการ
แผนการป้องกันการทุจริต
กฎหมายน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 44.211.239.1
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,783,087

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุ่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การเสริมสร้างวัฒธรรมองค์กร
แบบสอบถาม
ข้อมูล ITA
เว็บไซต์บริการ
แผนที่ อบต.
อบต.ในเครือข่าย  หน้าแรก     จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ 
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์  
     จดหมายข่าว ปีที่ 8 ฉบับที่ 87 ประจำเดือนธันวาคม 2559เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ปีที่ 8 ฉบับที่ 86 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ปีที่ 8 ฉบับที่ 85 ประจำเดือนตุลาคม 2559เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ปีที่ 7 ฉบับที่ 84 ประจำเดือนกันยายน 2559เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ปีที่ 7 ฉบับที่ 83 ประจำเดือนสิงหาคม 2559เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ปีที่ 7 ฉบับที่ 82 ประจำเดือนกรกฏาคม 2559เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ปีที่ 7 ฉบับที่ 81 ประจำเดือนมิถุนายน 2559เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ปีที่ 7 ฉบับที่ 80 ประจำเดือนพฤษภาคม 2559เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ปีที่ 7 ฉบับที่ 79 ประจำเดือนเมษายน 2559เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ปีที่ 7 ฉบับที่ 78 ประจำเดือนมีนาคม 2559เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ปีที่ 7 ฉบับที่ 77 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ปีที่ 7 ฉบับที่ 76 ประจำเดือนมกราคม 2559เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ปีที่ 7 ฉบับที่ 75 ประจำเดือนธันวาคม 2558เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ปีที่ 7 ฉบับที่ 74 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ปีที่ 7 ฉบับที่ 73 ประจำเดือนตุลาคม 2558เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ปีที่ 6 ฉบับที่ 72 ประจำเดือนกันยายน 2558เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ปีที่ 6 ฉบับที่ 71 ประจำเดือนสิงหาคม 2558เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ปีที่ 6 ฉบับที่ 70 ประจำเดือนกรกฎาคม 2558เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ปีที่ 6 ฉบับที่ 69 ประจำเดือนมิถุนายน 2558เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ปีที่ 6 ฉบับที่ 68 ประจำเดือนพฤษภาคม 2558เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ปีที่ 6 ฉบับที่ 67 ประจำเดือนเมษายน 2558เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ปีที่ 6 ฉบับที่ 66 ประจำเดือนมีนาคม 2558เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ปีที่ 6 ฉบับที่ 65 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ปีที่ 6 ฉบับที่ 64 ประจำเดือนมกราคม 2558เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ปีที่ 6 ฉบับที่ 63 ประจำเดือนธันวาคม 2557เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ปีที่ 6 ฉบับที่ 62 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ปีที่ 6 ฉบับที่ 61 ประจำเดือนตุลาคม 2557เปิดอ่าน
ผู้บริหาร
สายตรงผู้บริหาร
การให้บริการ
มารู้จัก "อาเซียน"
ขั้นตอนการติดต่อราชการ
งานนโยบายและแผน
งานบริหารบุคคล
งานสังคมสงเคราะห์
งานงบประมาณ
งานการเงิน
งานพัสดุ
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
งานควบคุมภายใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
ร้องเรียนการทุจริต
เฟสบุ๊ค อบต.
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ดอนตะหนิน ต.ดอนตะหนิน อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
Tel : 044-009806   Fax : 044-009806
Email : dontanin_2557@Outlook.co.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.