แพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหาเมือง Traffy Fondue
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
คำขอใช้น้ำประปา
ขั้นตอนการยื่นแบบคำขอใช้น้ำ
ปฏิทินกิจกรรม
ธันวาคม 2566
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
1011 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 10 ธันวาคม 2566
การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
การให้บริการ
แผนการป้องกันการทุจริต
กฎหมายน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.80.4.147
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,572,745

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
คุ่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การเสริมสร้างวัฒธรรมองค์กร
แบบสอบถาม
ข้อมูล ITA
เว็บไซต์บริการ
แผนที่ อบต.
อบต.ในเครือข่าย  หน้าแรก     จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ 
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์  
     จดหมายข่าว ปีที่ 8 ฉบับที่ 87 ประจำเดือนธันวาคม 25590000-00-00เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ปีที่ 8 ฉบับที่ 86 ประจำเดือนพฤศจิกายน 25590000-00-00เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ปีที่ 8 ฉบับที่ 85 ประจำเดือนตุลาคม 25590000-00-00เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ปีที่ 7 ฉบับที่ 84 ประจำเดือนกันยายน 25590000-00-00เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ปีที่ 7 ฉบับที่ 83 ประจำเดือนสิงหาคม 25590000-00-00เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ปีที่ 7 ฉบับที่ 82 ประจำเดือนกรกฏาคม 25590000-00-00เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ปีที่ 7 ฉบับที่ 81 ประจำเดือนมิถุนายน 25590000-00-00เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ปีที่ 7 ฉบับที่ 80 ประจำเดือนพฤษภาคม 25590000-00-00เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ปีที่ 7 ฉบับที่ 79 ประจำเดือนเมษายน 25590000-00-00เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ปีที่ 7 ฉบับที่ 78 ประจำเดือนมีนาคม 25590000-00-00เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ปีที่ 7 ฉบับที่ 77 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 25590000-00-00เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ปีที่ 7 ฉบับที่ 76 ประจำเดือนมกราคม 25590000-00-00เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ปีที่ 7 ฉบับที่ 75 ประจำเดือนธันวาคม 25580000-00-00เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ปีที่ 7 ฉบับที่ 74 ประจำเดือนพฤศจิกายน 25580000-00-00เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ปีที่ 7 ฉบับที่ 73 ประจำเดือนตุลาคม 25580000-00-00เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ปีที่ 6 ฉบับที่ 72 ประจำเดือนกันยายน 25580000-00-00เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ปีที่ 6 ฉบับที่ 71 ประจำเดือนสิงหาคม 25580000-00-00เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ปีที่ 6 ฉบับที่ 70 ประจำเดือนกรกฎาคม 25580000-00-00เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ปีที่ 6 ฉบับที่ 69 ประจำเดือนมิถุนายน 25580000-00-00เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ปีที่ 6 ฉบับที่ 68 ประจำเดือนพฤษภาคม 25580000-00-00เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ปีที่ 6 ฉบับที่ 67 ประจำเดือนเมษายน 25580000-00-00เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ปีที่ 6 ฉบับที่ 66 ประจำเดือนมีนาคม 25580000-00-00เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ปีที่ 6 ฉบับที่ 65 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 25580000-00-00เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ปีที่ 6 ฉบับที่ 64 ประจำเดือนมกราคม 25580000-00-00เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ปีที่ 6 ฉบับที่ 63 ประจำเดือนธันวาคม 25570000-00-00เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ปีที่ 6 ฉบับที่ 62 ประจำเดือนพฤศจิกายน 25570000-00-00เปิดอ่าน
     จดหมายข่าว ปีที่ 6 ฉบับที่ 61 ประจำเดือนตุลาคม 25570000-00-00เปิดอ่าน
ผู้บริหาร
สายตรงผู้บริหาร
การให้บริการ
มารู้จัก "อาเซียน"
ขั้นตอนการติดต่อราชการ
งานนโยบายและแผน
งานบริหารบุคคล
งานสังคมสงเคราะห์
งานงบประมาณ
งานการเงิน
งานพัสดุ
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
งานควบคุมภายใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
ร้องเรียนการทุจริต
เฟสบุ๊ค อบต.
Ee-plan.nacc
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
One Stop Service (OSS)
อิเล็กทรอนิกส์
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ดอนตะหนิน ต.ดอนตะหนิน อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
Tel : 044-009806   Fax : 044-009806
Email : dontanin_2557@Outlook.co.th
Copyright © 2023 by OPSTECH All Right Reserved.