องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน  ยินดีต้อนรับ

 

แพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหาเมือง Traffy Fondue
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
คำขอใช้น้ำประปา
ขั้นตอนการยื่นแบบคำขอใช้น้ำ
ปฏิทินกิจกรรม
มกราคม 2566
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 28 มกราคม 2566
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
การให้บริการ
แผนการป้องกันการทุจริต
กฎหมายน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 44.211.239.1
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,783,041

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุ่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การเสริมสร้างวัฒธรรมองค์กร
แบบสอบถาม
ข้อมูล ITA
เว็บไซต์บริการ
แผนที่ อบต.
อบต.ในเครือข่าย
  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
เมื่อวันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน โดยได้เปิดโอกาสให้ผู้นำหมู่บ้านและประชาชน ทั้ง 13 หมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลดอนตะหนิน เข้ารวมรับฟังการประชุมและเสนอปัญหาของชุมชน
การจัดทำถังขยะเปียก ลดโลดร้อน ตาม”โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ของหมู่ที่ 12 บ้านกรวย ตำบลดอนตะหนิน ที่มีการจัดทำถังขยะเปียกครบ 100% (ครบทุกหลังคาเรือน) และมีการคัดแยกประเภทของขยะก่อนทิ้งได้ถูกต้องตามหลักวิธี
วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 นำโดยนายสมาน แก้วดอนรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมโครงการส่งเสริมและสืบสานประเพณี “วันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2565” โดยในงานจัดให้มีกิจกรรมการประกวดกระทงประเภทต่างๆ ตลอดจนการแข่งขันเรืออีโปงหรือเรือยาง (กระบะผสมปูน) ของเด็กและเยาวชนตลอดจนพี่น้องประชาชนชาวตำบลดอนตะหนิน ณ วัดน้ำบ่าวนาราม บ้านน้ำบ่า หมู่ที่ 3
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. นายชินกฤต นรมาตร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน พร้อมทีมขับเคลื่อนทวนสอบโครงการถังขยะเปียกฯ ตำบลดอนตะหนิน ได้ร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อนและการเตรียมการทวนสอบโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเทศไทย ในระดับอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ณ หอประชุมอำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2565 นายสมาน แก้วดอนรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัด อบต. สภาฯ อบต.ดอนตะหนิน เจ้าหน้า ลูกจ้าง อบต.ดอนตะหนิน ได้จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 โดยมีกิจกรรม รดน้ำ พรวนดิน ใส่ปุ๋ย ให้กับต้นไม้ภายในบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน เพื่อเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติให้ดูร่มรื่นและสวยงาม
วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2565 นายสมาน แก้วดอนรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเจ้าเกล้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2525 ณ บริเวณลานพระบรมรูปพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหน้าที่ว่าการอำเภอบัวใหญ่
วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2565 งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ดอนตะหนิน ได้จัดประชุมสรุปผลและนำเสนอผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ดอนตะหนิน ประจำปีงบประมาณ 2565 และชี้แจงแนวทางขั้นตอนการดำเนินงานกองทุนฯ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีนายสมาน แก้วดอนรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน ประธานกองทุนฯ เป็นประธาน ในการประชุม และได้มีตัวแทนจาก หน่วยงาน องค์กร ชมรม ต่างๆ เช่น รพ.สต. ทองหลางน้อย ศพด.ทองหลางนัอย โรงเรียนในเขตพื้นที่ อบต.ดอนตะหนิน ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลดอนตะหนินชมรม อสม. ตำบลดอนนะหนิน  เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน
วันอังคารที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕  นำโดยนายสมาน แก้วดอนรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่สำรวจน้ำท่วม บ้านเกาะ หมู่ที่ ๑๓ และได้มอบเครื่องอุปโภค-บริโภคให้กับประชาชน จำนวน ๒๓ ครัวเรือน เนื่องจากเส้นทางหลักถูกตัดขาด ไม่สามารถสัญจรเข้า-ออกหมู่บ้านได้
วันอังคารที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๔๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน ได้ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม อบต.ดอนตะหนิน
วันศุกร์ที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕  นายสมาน แก้วดอนรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน พร้อมคณะผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชนตำบลดอนตะหนิน จิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชนและการประชุมสามัญประจำปีสภาเด็กและเยาวชนตำบลดอนตะหนิน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ณ วัดศรีสุภณ บ้านทองหลางน้อย

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ต่อไป
ผู้บริหาร
สายตรงผู้บริหาร
การให้บริการ
มารู้จัก "อาเซียน"
ขั้นตอนการติดต่อราชการ
งานนโยบายและแผน
งานบริหารบุคคล
งานสังคมสงเคราะห์
งานงบประมาณ
งานการเงิน
งานพัสดุ
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
งานควบคุมภายใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
ร้องเรียนการทุจริต
เฟสบุ๊ค อบต.
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ดอนตะหนิน ต.ดอนตะหนิน อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
Tel : 044-009806   Fax : 044-009806
Email : dontanin_2557@Outlook.co.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.