องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน  ยินดีต้อนรับ

 

แพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหาเมือง Traffy Fondue
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
คำขอใช้น้ำประปา
ขั้นตอนการยื่นแบบคำขอใช้น้ำ
ปฏิทินกิจกรรม
มกราคม 2566
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 28 มกราคม 2566
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
การให้บริการ
แผนการป้องกันการทุจริต
กฎหมายน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 44.211.239.1
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,783,035

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุ่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การเสริมสร้างวัฒธรรมองค์กร
แบบสอบถาม
ข้อมูล ITA
เว็บไซต์บริการ
แผนที่ อบต.
อบต.ในเครือข่าย  หน้าแรก     รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี  
     รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564เปิดอ่าน
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหมวดที่ดินและส่ิงก่อสร้างปี 2564เปิดอ่าน
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน 2564เปิดอ่าน
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม 2564เปิดอ่าน
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน 2564เปิดอ่าน
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฎาคม 2564เปิดอ่าน
     สรุปผลการจัดซื้อจั้ดจ้างเดือนพฤษภาคม 2564เปิดอ่าน
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 2564เปิดอ่าน
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ 2564เปิดอ่าน
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม 2564เปิดอ่าน
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม 2563เปิดอ่าน
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจกิกายน 2563เปิดอ่าน
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม 2563เปิดอ่าน
     รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้่างเดือนกันยายน 2563เปิดอ่าน
     รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม 2563เปิดอ่าน
     รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้่างเดือนกรกฎาคม 2563เปิดอ่าน
     รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน 2563เปิดอ่าน
     รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้่างเดือนพฤษภาคม 2563เปิดอ่าน
     รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้่างเดือนเมษายน 2563เปิดอ่าน
     รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 2563เปิดอ่าน
     รายงานผลกรจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ 2563เปิดอ่าน
     รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม 2563เปิดอ่าน
     รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม 2562เปิดอ่าน
     รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤศจิกายน 2562เปิดอ่าน
     รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม 2562เปิดอ่าน
ผู้บริหาร
สายตรงผู้บริหาร
การให้บริการ
มารู้จัก "อาเซียน"
ขั้นตอนการติดต่อราชการ
งานนโยบายและแผน
งานบริหารบุคคล
งานสังคมสงเคราะห์
งานงบประมาณ
งานการเงิน
งานพัสดุ
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
งานควบคุมภายใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
ร้องเรียนการทุจริต
เฟสบุ๊ค อบต.
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ดอนตะหนิน ต.ดอนตะหนิน อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
Tel : 044-009806   Fax : 044-009806
Email : dontanin_2557@Outlook.co.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.