แพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหาเมือง Traffy Fondue
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
คำขอใช้น้ำประปา
ขั้นตอนการยื่นแบบคำขอใช้น้ำ
ปฏิทินกิจกรรม
กรกฎาคม 2567
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 1819 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 18 กรกฎาคม 2567
การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
การให้บริการ
แผนการป้องกันการทุจริต
กฎหมายน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 4 คน
หมายเลข IP 44.192.44.30
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,868,994

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
คุ่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การเสริมสร้างวัฒธรรมองค์กร
แบบสอบถาม
ข้อมูล ITA
เว็บไซต์บริการ
แผนที่ อบต.
อบต.ในเครือข่าย

แหล่งท่องเที่ยว  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
วันที่ 4 มิถุนายน 2567  เวลา 09.00 น. นายสมาน  แก้วดอนรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงาน อบต.ดอนตะหนิน พร้อมด้วย ผู้นำชุมชน สมาชิกสภา และประชาชนทั่วไป ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา อำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยว โดยมี นายศักรินทร์ เสมหิรัญ นายอำเภอบัวใหญ่ เป็นประธานในพิธี ในการร่วมปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวได้รับความสะดวกสบายและความปลอดภัยในการชมแหล่งท่องเที่ยวให้เพียงพอและเหมาะสมกับสถานที่ จึงได้ร่วมกันทำความสะอาด อาคาร สถานที่ และห้องน้ำภายในวัดศรีสุภณ (วัดบ้านทองหลางน้อย) ตำบลดอนตะหนิน อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
การแข่งขันกีฬาดอนตะหนินเกมส์ ประจำปี 2567
วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2567 เวลา 06.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน นำโดยนายสมาน แก้วดอนรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัด หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานส่วนตำบล ร่วมพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณท้าวสุรนารี โดยในพิธีภาคเช้ามีพี่น้องประชาชนร่วมงานเป็นจำนวนมากพร้อมทั้งมีการรำบวงสรวงดวงวิญญาณท้าวสุรนารีจากเหล่าสตรีในอำเภอบัวใหญ่ ณ บริเวณอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี
ประเพณี บัวไหม บัวใหญ่ ประจำปี 2567
 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน นำโดย นายสมาน แก้วดอนรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการพนักส่วนตำบลและพนักงานจ้าง อบต.ดอนตะหนิน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ประจำปี 2566 โดยการเข้าแถวเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 08.00 น. ณ บริเวณหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน  
วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน ได้ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน
วันที่ 18 และ 21 เมษายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน ได้ประสานงานขอความอนุเคราะห์รถบรรทุกน้ำจากองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ เพื่อบรรทุกน้ำแจกจ่ายให้กับชาวบ้านบ้านน้ำบ่า หมู่ที่ 3 เพื่อใช้อุปโภคและบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น อบต.ดอนตะหนินขอขอบพระคุณ อบต.บัวใหญ่ที่ให้ความช่วยเหลือสนันสนุนรถบรรทุกน้ำในครั้งนี้
  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน ร่วมกิจกรรมงานบัวไหมบัวใหญ่ ประจำปี 2566 ณ ลานเอนกประสงค์หน้าสระใหญ่
วันที่ 25 - 26 กุมภาพันธ์ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน ได้จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด “ดอนตะหนินเกมส์ ครั้งที่ 18” ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีนายสมาน แก้วดอนรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน เป็นประธานในพิธี เพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกาย สร้างความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีน้ำใจนักกีฬา ให้เยาวชนห่างไกลจากยาเสพติด โดยมีประชาชน เยาวชน ทั้ง 13 หมู่บ้านให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน ***สามารถดูและดาวน์โหลดรูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน
เมื่อวันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน โดยได้เปิดโอกาสให้ผู้นำหมู่บ้านและประชาชน ทั้ง 13 หมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลดอนตะหนิน เข้ารวมรับฟังการประชุมและเสนอปัญหาของชุมชน
การจัดทำถังขยะเปียก ลดโลดร้อน ตาม”โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ของหมู่ที่ 12 บ้านกรวย ตำบลดอนตะหนิน ที่มีการจัดทำถังขยะเปียกครบ 100% (ครบทุกหลังคาเรือน) และมีการคัดแยกประเภทของขยะก่อนทิ้งได้ถูกต้องตามหลักวิธี
วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 นำโดยนายสมาน แก้วดอนรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมโครงการส่งเสริมและสืบสานประเพณี “วันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2565” โดยในงานจัดให้มีกิจกรรมการประกวดกระทงประเภทต่างๆ ตลอดจนการแข่งขันเรืออีโปงหรือเรือยาง (กระบะผสมปูน) ของเด็กและเยาวชนตลอดจนพี่น้องประชาชนชาวตำบลดอนตะหนิน ณ วัดน้ำบ่าวนาราม บ้านน้ำบ่า หมู่ที่ 3
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. นายชินกฤต นรมาตร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน พร้อมทีมขับเคลื่อนทวนสอบโครงการถังขยะเปียกฯ ตำบลดอนตะหนิน ได้ร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อนและการเตรียมการทวนสอบโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเทศไทย ในระดับอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ณ หอประชุมอำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2565 นายสมาน แก้วดอนรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัด อบต. สภาฯ อบต.ดอนตะหนิน เจ้าหน้า ลูกจ้าง อบต.ดอนตะหนิน ได้จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 โดยมีกิจกรรม รดน้ำ พรวนดิน ใส่ปุ๋ย ให้กับต้นไม้ภายในบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน เพื่อเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติให้ดูร่มรื่นและสวยงาม
วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2565 นายสมาน แก้วดอนรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเจ้าเกล้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2525 ณ บริเวณลานพระบรมรูปพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหน้าที่ว่าการอำเภอบัวใหญ่
วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2565 งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ดอนตะหนิน ได้จัดประชุมสรุปผลและนำเสนอผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ดอนตะหนิน ประจำปีงบประมาณ 2565 และชี้แจงแนวทางขั้นตอนการดำเนินงานกองทุนฯ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีนายสมาน แก้วดอนรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน ประธานกองทุนฯ เป็นประธาน ในการประชุม และได้มีตัวแทนจาก หน่วยงาน องค์กร ชมรม ต่างๆ เช่น รพ.สต. ทองหลางน้อย ศพด.ทองหลางนัอย โรงเรียนในเขตพื้นที่ อบต.ดอนตะหนิน ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลดอนตะหนินชมรม อสม. ตำบลดอนนะหนิน  เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน
วันอังคารที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕  นำโดยนายสมาน แก้วดอนรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่สำรวจน้ำท่วม บ้านเกาะ หมู่ที่ ๑๓ และได้มอบเครื่องอุปโภค-บริโภคให้กับประชาชน จำนวน ๒๓ ครัวเรือน เนื่องจากเส้นทางหลักถูกตัดขาด ไม่สามารถสัญจรเข้า-ออกหมู่บ้านได้
วันอังคารที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๔๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน ได้ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม อบต.ดอนตะหนิน
วันศุกร์ที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕  นายสมาน แก้วดอนรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน พร้อมคณะผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสภาเด็กและเยาวชนตำบลดอนตะหนิน จิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชนและการประชุมสามัญประจำปีสภาเด็กและเยาวชนตำบลดอนตะหนิน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ณ วัดศรีสุภณ บ้านทองหลางน้อย
วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน ได้จัดอบรมโครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่ออบรมให้ความรู้กับอาสาพัฒนาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน (อพปม.), ผู้แทนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ทั้ง ๑๓ หมู่บ้านในพื้นที่ตำบลดอนตะหนิน โดยได้รับเกียรติจาก สัตวแพทย์อำนาจ สุรินทร์ต๊ะ ปศุสัตว์อำเภอบัวใหญ่มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ และได้มอบวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าให้กับอาสาฯ เพื่อที่จะได้นำไปฉีดให้กับสุนัขและแมวที่ขึ้นทะเบียนในหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลดอนตะหนิน     ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทองหลางน้อย ได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับอาสาพัฒนาปศุสัตว์ทั้ง ๑๓ หมู่บ้าน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับอาสาที่จะปฎิบัติหน้าที่ควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ต่อไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ต่อไป
ผู้บริหาร
สายตรงผู้บริหาร
การให้บริการ
มารู้จัก "อาเซียน"
ขั้นตอนการติดต่อราชการ
งานนโยบายและแผน
งานบริหารบุคคล
งานสังคมสงเคราะห์
งานงบประมาณ
งานการเงิน
งานพัสดุ/การจัดซื้อจัดจ้าง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
งานควบคุมภายใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
ร้องเรียนการทุจริต
เฟสบุ๊ค อบต.
Ee-plan.nacc
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
One Stop Service (OSS)
อิเล็กทรอนิกส์
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตะหนิน
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ดอนตะหนิน ต.ดอนตะหนิน อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
Tel : 044-009806   Fax : 044-009806
Email : dontanin_2557@Outlook.co.th
Copyright © 2023 by OPSTECH All Right Reserved. 
ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์